iPhone 13 128GB Unlocked (LLA)
24,152,613đ

Bảng Quốc Tế
Hàng hóa khác

iPhone 13 Pro Max 256GB Blue LLA
34,282,605đ
iPhone 13 Pro Max 1TB Unlocked (LLA)
46,239,437đ
iPhone 13 Pro Max 512GB Unlocked (LLA)
40,164,069đ
iPhone 13 Pro Max 256GB Unlocked (LLA)
34,883,516đ